Each purchase supports an independent artist.

Sort By:

Franky Doyle Hoodies

Main Tag
Description

Franky from One Piece

Tags: one-piece, franky, anime

Franky Hoodie

by RuiLuis82
$45
Main Tag
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: one-piece, south-blue, franky, frankie, straw-hat-pirates

Franky Hoodie

by onepiece23
$45
Main Tag

Tags: piece, monkey-d-luffy, straw-hat-pirates, luffy, one-piece-anime

franky 2 Hoodie

by egolution
$45
Description

Franky

Tags: one-piece-anime, one-piece, franky

Franky Hoodie

by thienphong
$45

Tags: anime, fullmetal-alchemist, alchemist, alchemy

Main Tag
Description

BF-36 and BF-37

Tags: roronoa-zoro, sanji, nico-robin, oda, mugiwara

Franky Super Hoodie

by Prander84Design
$45
Main Tag
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: franky, one-piece, south-blue, straw-hat-pirates, frankie

Franky Hoodie

by onepiece23
$45

Tags: back-to-the-future, bill-tunnen, bread, jesus, madonna

FRANKY Hoodie

by SimonAdamo
$45
Main Tag
Description

He's Half-Dead!

Tags: monster, spooky, monsters, scary, dead

Franky Hoodie

by Noiscin
$45
Main Tag
Description

Franky Silhouette

Tags: strawhat-pirates, strawhat, pirates, cyborg, shilouette

Franky Hoodie

by ipinations
$45

Tags: movie, cute, franky, frankensteins-monster, monsters

Franky Hoodie

by mauchofett
$45
Main Tag
Description

Franky's real name was Cutty Flam. He was born in the South Blue. When he was young his parents (who were pirates) threw him off their ship into the ocean. He was then rescued by the legendary shipwright Tom, who made Cutty Flam his apprentice after seeing Cutty Flam make a cannon out of scrap that was lying about. Tom's other apprentice Iceburg then gave Cutty Flam the nickname "Franky" because "Cutty Flam is a weird name". Franky learned shipbuilding from Tom, but he spent most of his time constructing warships designed to hunt and defeat Sea Kings, each one named "Battle Franky" with a number corresponding to the order of construction. He once proclaimed he would make his own dream ship with him as the shipwright to which Tom said that if he could do that he would definitely surpass him.

Tags: franky, one-piece, south-blue, shipwright, dismantler

Franky Hoodie

by onepiece23
$45
Main Tag

Tags: head, monsters, creature, frankensteins-monster, frankenstein

Franky Hoodie

by striffle
$45
Main Tag

Tags: cola, otaku, manga, anime, franky

Franky Cola Hoodie

by OtakuTeez
$45
Main Tag
Description

king of wakanda

Tags: infinity-gems, stanlee, wakanda, king, avengers

King of Wakanda Hoodie

by Franky
$45
Main Tag
Description

Franky one piece crew

Tags: pirate, franky, anime, king, glow

Franky Hoodie

by siriusreno
$45
Main Tag
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: south-blue, frankie, franky, one-piece, straw-hat-pirates

Franky Hoodie

by onepiece23
$45
Main Tag

Tags: tekken, shoryuken, akuma-pose, hadouken, gouki

Akuma - Messatsu Hoodie

by Franky
$45
Description

Spiderman, New York city

Tags: mary-jane, captain-america, statue-of-liberty, peter-parker, iron-man

SpiderMan Hoodie

by Franky
$45
Description

streetfighter graphic ryu

Tags: hadouken, fight, ryu, streetfighter

Main Tag
Description

BF-36 and BF-37 now in Black

Tags: monkey-d-luffy, luffy, franky, nami, brook

Franky Super Black Hoodie

by Prander84Design
$45
Description

Houdini & Doyle Logo

Houdini & Doyle Logo Hoodie

by BlueBoxBalm
$45
Main Tag

Tags: one, piece, monkey-d-luffy, straw-hat-pirates, luffy

franky Hoodie

by egolution
$45
Main Tag
Description

02/09

Tags: cyborg, straw-hat-pirates, cyborg-franky, anime, mugiwara-pirates

"Cyborg" Franky Hoodie

by donisalmostagenius
$45
Main Tag
Description

one piece

Tags: usopp, zoro, brook, nami, sanji

Cyborg Franky Hoodie

by muchlutfi
$45
Main Tag

Tags: franky, anime

Franky Tooniefied Hoodie

by Tooniefied
$45
Main Tag
Description

Inspired on the manga series 'One Piece'!

Tags: monkey-d-luffy, franky, manga, nami, nico-robin

Franky Shogun Hoodie

by RafGL
$45

Tags: one-piece, anime, franky, manga, straw-hat-pirates

Cyborg Franky Hoodie

by AlexKramer
$45
Main Tag
Description

Franky Shogun's Transformers logo

Tags: movie, onepiece, pirate, transformer, robot

Franky Shogun Hoodie

by Dinyo
$45
Main Tag
Description

Who couldn't love Frankenstein's monster when he was a baby?

Tags: cute, baby, kawaii, halloweentee, frankenstein

Baby Franky Hoodie

by boxofbugs
$45
Main Tag

Tags: ink, doyle

doyle ink and paint Hoodie

by brianhappel1
$45
Description

Houdini, Doyle & Adelaide

Description

Are you a fan of the old Hollywood monsters? How about Frankenstein? Then you will love this watercolor painting of mine of Frankenstein. For Halloween or your year-round monster mash!

Tags: horror, blade, tattoo, zentangle, tribal-zen

Franky Hoodie

by adbalentine
$45
Description

Are you a lover of the old Hollywood monsters? How about Frankenstein and his Bride? Well, here is my watercolor painting of the Bride of Frankenstein all for your pleasure! Happy Halloween and Year-Round Monster Mashing!

Tags: halloween, tattoo, black-and-white, bachelorette-party, couples

Franky Bride Hoodie

by adbalentine
$45
Main Tag
Description

In fact, that Irish name may actually be the earliest surname recorded in all of Europe. Until about the 10th century in Ireland, surnames were not passed down from generation to generation. Instead, surnames were patronymic, or based on someone’s father’s name. proud to be irish!

Tags: st-patricks, saint-patricks-day, irish-name, ireland, irish

Main Tag

Tags: frankenstein, frankensteins-monster, lowrider

Franky Hoodie

by Abati
$45
close
or

Username will also be used as your store name.

or