Each purchase supports an independent artist.

Sort By:

Son Goten Kids Hoodies

Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: xeno-goten, martial-arts-teacher, martial-artist, dragon-ball, chi-chi

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears

Tags: chibi-goten, goten-son, chi-chi, saiyan, dragon-ball-super

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36
Description

Goten là con út của Goku và vợ Chi-Chi, biến anh ta thành một con lai của Saiyan và Earthling. Goten là em trai của Gohan và bạn thân của Trunks. Sự xuất hiện của Goten khi còn nhỏ rất giống với cái nhìn thời thơ ấu của Goku, bao gồm cả mái tóc lộn xộn, không râu và khuôn mặt vui tươi. Ông cũng mặc một màu cam tương tựgiđến Goku, trừ đi biểu tượng của Kame cùng với một chiếc áo lót dài tay màu xanh đậm và đôi giày màu đen đào tạo với những lính gác màu xanh đậm trong khu Majin Buu Arc. Goten được biết đến với cái nhìn gần như giống cha mình khi còn nhỏ, đến mức khi Goku gặp Goten lần đầu tiên, anh tuyên bố: "Tôi nghĩ có một ít tôi trốn sau chân Chi-Chi của bạn!" Sự giống nhau này với cha của ông được chỉ ra nhiều lần bởi các nhân vật khác trong suốt series, cũng như trong một số trò chơi điện tử. sự xuất hiện của anh ấy quyết liệt thay đổi khi ông lớn lên, vào cuối tóc Dragon Ball Z. Goten đã tăng, do đó ông sẽ không bị nhầm lẫn với Goku và được nhìn thấy với một kiểu tóc shaggier như vậy và cũng có thể mặc một Gi cam tương tự như những gì Pan mặc tại Cuộc thi Võ thuật Thế giới.

Tags: son-goten, goku, goten, martial-arts-teacher, dragon-ball

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragon-ball-super, saiyan, goten, goku, son-goten

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragonball, dragon-ball, martial-arts-teacher, xeno-goten, martial-artist

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragon-ball, martial-arts-teacher, martial-artist, time-patrol-goten, xeno-goten

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36
Description

The hero of humanity is here to save the people.

Tags: anime, dragonball, dragon-ball, dragonball-z, dragonballz

Satan Hope Kids Hoodie

by MegaStore
$36
Description

The Saiyans have returned...

Tags: dragon-ball, goku, super-saiyan, dragonball, goten

To Victory and Beyond Kids Hoodie

by ShadyEldarwen
$36
Main Tag
Description

Riding a cloud and on a mission! This is part of a series that showcases Akira Toriyama’s original drawings from the DragonBall manga, reworked, recolored, and re-presented in a new, stylized manner designed to bring a nostalgic and classic feel to the series! All images and the likeness of any characters, names, or logos used or referenced here are explicitly under the ownership of Toei Animation and Shueisha. No attempts to claim ownership of any of the aforementioned things is being attempted in this design.

Tags: geek, fight, piccolo, beerus, whis

Son Goku & Kinto-Un Kids Hoodie

by S3NTRYdesigns
$36
Description

"Because some damn fool accused you of being the best!" "Dillon!..."

Tags: predator-handshake, dutch, dillon

You Son of a Bitch! Kids Hoodie

by mikehalliday14
$36
Description

Goku's second son.

Tags: manga, power, geek, anime, goten

Goten Kids Hoodie

by MegaStore
$36
Description

Some iconic supernatural images and words put together in a simple white design :)

Tags: spn, superatural-spn, dean-winchester, sam-winchester, supernatural

Description

FAther (2) Goku and Goten Father and Son

Tags: dad, love-father, father, carrier, dad-for-daughter

Description

The story begins here! This design is inspired by the first chapter page for Akira Toriyama's "Dragon Ball" and is intended to appear as a manga page on your T-Shirt! ***DragonBall Z is owned by Toei Animation and Funamation, and is property of Akira Toriyama. This shirt in no way attempts to claim ownership over characters, references, or original artworks that this shirt is a derivative of.

Tags: anime, cool, naruto, nerd, comic

Tags: k-pop, bigbang

Description

A young master trains to be the best! This is part of a series that showcases Akira Toriyama’s original drawings from the DragonBall manga, reworked, recolored, and re-presented in a new, stylized manner designed to bring a nostalgic and classic feel to the series! All images and the likeness of any characters, names, or logos used or referenced here are explicitly under the ownership of Toei Animation and Shueisha. No attempts to claim ownership of any of the aforementioned things is being attempted in this design.

Tags: dragonball, dragon, ball, dbz, super

Son Goku on Mt. Paozu Kids Hoodie

by S3NTRYdesigns
$36

Tags: comic, superhero, dc, dc-comics, dawn-of-justice

Description

Are you a little over the top? Do you like bad 80's movies? Do you arm wrestle? Well, prove it by wearing this bad ass shirt!

Tags: stallone, the-expendables, expendables, badass, muscles

Tags: television, tv-shows, tv-series, sport, sports

Son of a Plumber Kids Hoodie

by wrasslebox
$36

Tags: infamous, infamous-second-son

Second Son Kids Hoodie

by KanaHyde
$36
Description

Skywalker son

Tags: star-wars, jedi, luke-skywalker, lightsaber, sci-fi

Description

Father (2) Goku and Goten Father and Son

Tags: dad, daddy-amazon, dad-for-daughter, dad-about-daughters, daddy-pink

Tags: hellraiser, horror, movies, pop-culture, halloween

Son of Hell Kids Hoodie

by Punksthetic
$36
Description

Ghost Rider and Son

Tags: comic, marvel, motorbike, stuntman, motorcycle

Ghost Rider and Son Kids Hoodie

by TomMcWeeney
$36
Description

A classic Schmidt quote

Description

The Soviet Unions poster child, The Red Son Superman.

Tags: superman, red-son, man-of-steel, justice-league, dc-universe

Description

goten from dragonball whip

Tags: manga, ball, dragonball-z, balls, dbsuper

Goten Whip Kids Hoodie

by PokStorDesign
$36
Description

The only club you'll find Rocket apart of!

Tags: marvel, guardians-of-the-galaxy, rocket-raccoon, sons-of-anarchy, soa

Son Of The Gun Kids Hoodie

by mikegoesgeek
$36

Tags: horror, scary, child, halloween, children

son Kids Hoodie

by defeale
$36
Description

Draw a few letters...i like the handwriting look in it...hope you like it too….

Tags: handwrite, goth, typograph, tipography, gothic

Son Kids Hoodie

by fakeface
$36
Description

The Kanji reads Ronin Swan Son. He has bacon sleeve accents and an egg emblem complete with golden pistol pattern! Parks and REKT!

Tags: samurai, ronin, ron-swanson, parks-and-recreation, japanese

Ronin Swan-Son Kids Hoodie

by dauntlessds
$36
Main Tag
Description

son goku is a fictional character and main protagonist of the Dragon Ball manga series created by Akira Toriyama. He is based on Sun Wukong, a main character in the classic Chinese novel Journey to the West.

Tags: goku, saiyan-level-4, super-saiyan, kamehameha, chi-chi

son goku Kids Hoodie

by Woodworking
$36

Tags: kylo-ren, star-wars, the-force-awakens, force-awakens, snl

Main Tag
Description

son goku is a fictional character and main protagonist of the Dragon Ball manga series created by Akira Toriyama. He is based on Sun Wukong, a main character in the classic Chinese novel Journey to the West.

Tags: goku, kamehameha, chi-chi, saiyan, dragon-ball

son goku Kids Hoodie

by Woodworking
$36

Tags: dragon-ball, tv, serie, akira-toriyama, manga

Son Goku Kids Hoodie

by Melonseta
$36
Main Tag

Tags: elf-quote, elf-movie, christmas, will-farrell, xmas

close
or

Username will also be used as your store name.

or