Each purchase supports an independent artist.

Sort By:

Eiichiro Oda Onesies

Tags: iwara, rufy, straw-hat, one-piece

Main Tag
Description

Hope u like it.

Tags: one-piece-shirt, straw-hat-pirates, shichibukai, trafalgar, brook

Main Tag
Description

Franky's real name was Cutty Flam. He was born in the South Blue. When he was young his parents (who were pirates) threw him off their ship into the ocean. He was then rescued by the legendary shipwright Tom, who made Cutty Flam his apprentice after seeing Cutty Flam make a cannon out of scrap that was lying about. Tom's other apprentice Iceburg then gave Cutty Flam the nickname "Franky" because "Cutty Flam is a weird name". Franky learned shipbuilding from Tom, but he spent most of his time constructing warships designed to hunt and defeat Sea Kings, each one named "Battle Franky" with a number corresponding to the order of construction. He once proclaimed he would make his own dream ship with him as the shipwright to which Tom said that if he could do that he would definitely surpass him.

Tags: toms-workers, franky-family, ninja-pirate-mink-samurai-alliance, sea-kings, pirate

Franky Onesie

by onepiece23
$20
Main Tag
Description

I Hope It Kills You

Tags: sadness, sad, angry, love, emotion

My Art Saved Me Onesie

by WHYTHO
$20
Main Tag
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: toms-workers, franky-family, ninja-pirate-mink-samurai-alliance, sea-kings, pirate

Franky Onesie

by onepiece23
$20
Description

Designed by Aaron Wood Designs for Sky Pirates of Valendor graphic novel series.

Tags: jolly-roger, pirate, pirate-shirts, bears-with-guns

Springhammer Onesie

by susansoares1971
$20

Tags: nami, bo, sai, marimo, straw-hat-pirates

Rage! Onesie

by cromarlimo
$20
Main Tag
Description

One Piece Straw Hat Pirate

Tags: one-piece-anime, roronoa-zoro, usopp, luffy, nami

Brook The Soul King N Onesie

by muchlutfi
$20
Main Tag
Description

"Did you know? We can become brothers if we exchange this cup of sake!"

Tags: hat, portgas-d-ace, ace-luffy-sabo, rufy, ace luffy sabo

we are brothers Onesie

by Sanjiko
$20
Main Tag

Tags: sadness, meme

Cry A Lot Onesie

by dann
$20
Main Tag

Tags: jolley, flag, chopper, strawhat, nami

Main Tag
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: toms-workers, sea-kings, franky-family, ninja-pirate-mink-samurai-alliance, pirate

Franky Onesie

by onepiece23
$20
Main Tag

Tags: ace, lufy, one piece

Tags: jolly-roger, paglia, cappello, one-piece-skull, strawhat

One piece Art Onesie

by Genesis993
$20
Main Tag
Description

one piece

Tags: straw-hat-pirates, roronoa-zoro, nico-robin, monkey-d-luffy, zoro

Cyborg Franky Onesie

by muchlutfi
$20
Main Tag
Description

one piece Crew Straw Hat pirates

Tags: mugiwara, new-year, christmas-sweater, christmas-present, christmas-gifts

usop Onesie

by muchlutfi
$20
Main Tag

Tags: americandad, robocop, roboswaps

Rogercop Onesie

by ryancduboisart
$20
Main Tag

Tags: one-piece-shirt, straw-hat-pirates, shichibukai, trafalgar, brook

Baby trafalgar Law Onesie

by SirTeealot
$20
Main Tag

Tags: one-piece-shirt, straw-hat-pirates, shichibukai, trafalgar, brook

Baby trafalgar Law Onesie

by SirTeealot
$20
Main Tag
Description

"Soul King" Brook is the musician of the Straw Hat Pirates. He is a skeleton that the Straw Hats found on board of a ghost ship after drifting into the Florian Triangle. He is a Devil Fruit user who ate the Yomi Yomi no Mi, and is undead, having been brought back into a pseudo-immortal state because of its powers. He is the ninth member of the Straw Hat crew, and the eighth to join Luffy's crew, as well as being the oldest and the tallest member on board. He is also one of the two swordsmen onboard their current ship, with the other being Roronoa Zoro. He fills the role of the long-awaited musician that Luffy had wanted for his crew ever since his journey began.

Tags: yomi-yomi-no-mi, florian-triangle, soul-king, humming-brook, battle-convo

Brook Onesie

by onepiece23
$20
Description

The Straw Hat Design Hope You Like

Tags: fantasy, popular, one-piece, movies, comics

STRAW HAT Onesie

by partjay
$20
Main Tag
Description

one piece

Tags: pirate, manga, sogeking, nami, mugiwara

Ussop Onesie

by muchlutfi
$20
Main Tag

Tags: nami, zoro, roronoa-zoro, straw-hat-pirates, monkey-d-luffy

Main Tag
Description

"Soul King" Brook is the musician of the Straw Hat Pirates. He is a skeleton that the Straw Hats found on board of a ghost ship after drifting into the Florian Triangle. He is a Devil Fruit user who ate the Yomi Yomi no Mi, and is undead, having been brought back into a pseudo-immortal state because of its powers. He is the ninth member of the Straw Hat crew, and the eighth to join Luffy's crew, as well as being the oldest and the tallest member on board. He is also one of the two swordsmen onboard their current ship, with the other being Roronoa Zoro. He fills the role of the long-awaited musician that Luffy had wanted for his crew ever since his journey began.

Tags: yomi-yomi-no-mi, battle-convo, florian-triangle, humming-brook, pirate

Brook Onesie

by onepiece23
$20
Main Tag
Description

"Soul King" Brook is the musician of the Straw Hat Pirates. He is a skeleton that the Straw Hats found on board of a ghost ship after drifting into the Florian Triangle. He is a Devil Fruit user who ate the Yomi Yomi no Mi, and is undead, having been brought back into a pseudo-immortal state because of its powers. He is the ninth member of the Straw Hat crew, and the eighth to join Luffy's crew, as well as being the oldest and the tallest member on board. He is also one of the two swordsmen onboard their current ship, with the other being Roronoa Zoro. He fills the role of the long-awaited musician that Luffy had wanted for his crew ever since his journey began.

Tags: yomi-yomi-no-mi, florian-triangle, humming-brook, battle-convo, pirate

Brook Onesie

by onepiece23
$20
Main Tag
Description

"God" Usopp is a pirate and is the sniper of the Straw Hat Pirates, and the former captain of the Usopp Pirates. When Usopp was first introduced, he was often (comically) labeled as the "Liar" of the Straw Hat Pirates, due to the "Uso" in his name meaning "lie" or "falsehood" . He was born in Syrup Village, and was first mentioned by Yasopp, his father.

Tags: falsehood, captain, pirate, straw-hat-grand-fleet, sniper

Usopp Onesie

by onepiece23
$20
Main Tag
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: toms-workers, dismantler, franky-family, underworld-boss, ninja-pirate-mink-samurai-alliance

Franky Onesie

by onepiece23
$20
Main Tag

Tags: jolley, flag, chopper, only-one-piece, strawhat

Main Tag
Description

One Piece Revolution Army

Tags: manga, ace, luffy, one-piece, sabo-one-piece

Sabo Onesie

by muchlutfi
$20
Main Tag
Description

"Thiên Chúa" Usopp là một cướp biển và là tên bắn tỉa của băng Mũ Rơm Mũ Rơm, và cựu thuyền trưởng của Cướp biển Usopp. Khi Usopp được giới thiệu lần đầu tiên, anh thường được gọi là "Liar" của băng Cướp Mũ Rơm, do "Uso" có nghĩa là "nói dối" hoặc "giả dối ". Ông sinh ra ở Syrup Làng, và lần đầu tiên được đề cập bởi Yasopp, cha của ông.

Tags: falsehood, usoppu, captain, pirate, sniper

Usopp Onesie

by onepiece23
$20
Description

one piece

Tags: monkey-d-luffy, nami, anime, manga, straw-hat-pirates

Nico Robin Onesie

by muchlutfi
$20
Main Tag
Description

for those sad days.

Tags: graphic, face, angst, sad, emotion

it's okay to cry Onesie

by heavyteadrinker
$20
Main Tag
Description

Monkey D. Luffy (One Piece) vs. Vault Boy (Fallout); a funny mashup!

Tags: manga, anime, monkey-d-luffy, one-piece, east-blue

Main Tag
Description

Now! Buy this amazing Tee of my new watercolor collection! IT'S ZORO !! =D

Tags: videogame, game, 2015, exclusive, new

Zoro Watercolor Onesie

by AlexLeydaDesigner
$20

Tags: straw-hat-pirates, one-piece-t-shirt, only-one-piece, one-piece-shirt, pirates

THE GODFATHER Onesie

by Genesis993
$20
Main Tag
Description

Come along and bring aboard your hopes and dreams. The infamous straw hat pirates jolly roger from the anime and manga: one piece.

Tags: badass, awesome, cool, design, graphic

Straw Hat Pirates Onesie

by Rebellion10
$20
close
or

Username will also be used as your store name.

or