Each purchase supports an independent artist.

Sort By:

Half Saiyan T-Shirts

Main Tag
Description

Gohan bây giờ là con trai của nhân vật chính Goku và người vợ Chi-Chi, anh trai của Goten, chồng của Videl và cha của Pan. Gohan là loài lai đầu tiên (nửa đất liền, một nửa Saiyan) xuất hiện trong chuỗi. Anh ta được đặt tên theo ông nội của Goku, Gohan.

Tags: son-gohan, goten, gohan, dragon-ball-super, gohan-jj5

Son Gohan T-Shirt

by Woodworking
$20
Main Tag
Description

Gohan bây giờ là con trai của nhân vật chính Goku và người vợ Chi-Chi, anh trai của Goten, chồng của Videl và cha của Pan. Gohan là loài lai đầu tiên (nửa đất liền, một nửa Saiyan) xuất hiện trong chuỗi. Anh ta được đặt tên theo ông nội của Goku, Gohan.

Tags: go-han, half-earthling, half-saiyan, saiyan, dragon-ball-super

Son Gohan T-Shirt

by Woodworking
$20
Main Tag
Description

Gohan is the elder son of the series' primary protagonist Goku and his wife Chi-Chi, the older brother of Goten, the husband of Videl and father to Pan. Gohan is the first hybrid (half-Earthling, half-Saiyan) to appear

Tags: son-gohan, gohan, goku, goten, dragon-ball-super

Son Gohan T-Shirt

by Woodworking
$20
close
or

Username will also be used as your store name.

or