Each purchase supports an independent artist.

Sort By:

Trunks And Goten Tank Tops

Description

♫Going back in time

Tags: back-to-the-future, trunks, vegeta, dbs, piccolo

Description

Goku's second son.

Tags: power, manga, anime, geek, super-saiyan

Goten Tank Top

by MegaStore
$22
Description

One of my favorites characters in the anime.

Tags: illustration, art, fan-artwork, capsule-corporation, capsule-corp

Trunks Tank Top

by ceomadrid
$22

Tags: adventure-time, elephant, tree-trunks

Trunks Tank Top

by ptdoodles
$22
Description

The Lone Warrior

Tags: piccolo, vegeta, gohan, goku, dragon-ball

Trunks Tank Top

by EricGarcia
$22
Description

Future Trunks Dragon ball

Tags: dragon-ball, trunks, gohan, saiyan, vegeta

Future Trunks Tank Top

by Anime24
$22
Main Tag
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears

Tags: dragon-ball, martial-arts-teacher, time-patrol-goten, martial-artist, xeno-goten

Son Goten Tank Top

by Woodworking
$22
Main Tag
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragon-ball, martial-artist, martial-arts-teacher, xeno-goten, time-patrol-goten

Son Goten Tank Top

by Woodworking
$22
Main Tag

Tags: future, mirai, trunks, anime, otaku

Future Trunks Tank Top

by Saitama67
$22

Tags: supersaiyangod, supersaiyanblue, ssj, dragonballz, manga

DRAGON BALL: TRUNKS HOPE Tank Top

by kamehousetees
$22
Description

Trunks Swoosh

Trunks Tank Top

by theblackwzrd
$22
Main Tag
Description

goten from dragonball whip

Tags: dbz, dancer, dragonball-z, ball, manga

Goten Whip Tank Top

by PokStorDesign
$22
Main Tag
Description

Goten là con út của Goku và vợ Chi-Chi, biến anh ta thành một con lai của Saiyan và Earthling. Goten là em trai của Gohan và bạn thân của Trunks. Sự xuất hiện của Goten khi còn nhỏ rất giống với cái nhìn thời thơ ấu của Goku, bao gồm cả mái tóc lộn xộn, không râu và khuôn mặt vui tươi. Ông cũng mặc một màu cam tương tựgiđến Goku, trừ đi biểu tượng của Kame cùng với một chiếc áo lót dài tay màu xanh đậm và đôi giày màu đen đào tạo với những lính gác màu xanh đậm trong khu Majin Buu Arc. Goten được biết đến với cái nhìn gần như giống cha mình khi còn nhỏ, đến mức khi Goku gặp Goten lần đầu tiên, anh tuyên bố: "Tôi nghĩ có một ít tôi trốn sau chân Chi-Chi của bạn!" Sự giống nhau này với cha của ông được chỉ ra nhiều lần bởi các nhân vật khác trong suốt series, cũng như trong một số trò chơi điện tử. sự xuất hiện của anh ấy quyết liệt thay đổi khi ông lớn lên, vào cuối tóc Dragon Ball Z. Goten đã tăng, do đó ông sẽ không bị nhầm lẫn với Goku và được nhìn thấy với một kiểu tóc shaggier như vậy và cũng có thể mặc một Gi cam tương tự như những gì Pan mặc tại Cuộc thi Võ thuật Thế giới.

Tags: dragon-ball, martial-arts-teacher, martial-artist, time-patrol-goten, xeno-goten

Son Goten Tank Top

by Woodworking
$22
Main Tag
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragonball, dragon-ball, martial-arts-teacher, xeno-goten, martial-artist

Son Goten Tank Top

by Woodworking
$22

Tags: trunks, dbz, future, saiyan, dragonball

Future Trunks Tank Top

by Blanquiurris
$22

Tags: character, cartoon, chibi, illustration, dragonballsuper

Future Trunks Tank Top

by diditpranata
$22
Description

Tree Trunks about to bite the crystal apple.

Tags: action, bemo, tv-series, tv-show, cartoon

Tree Trunks Tank Top

by CaptNeckBeard
$22
Description

From an Alternate Future

Tags: trunks-machine, super-saiyan-rage, trunks-briefs, ssj-trunks, trunks-saiyan

Future Trunks Tank Top

by QPBlog
$22
Description

Your favorite purple-haired Dragon Ball character designed in the Baby Milo/BAPE structure.

Tags: dbz, baby-milo, a-bathing-ap, bape, gohan

Trunks in Saiyan Armor Tank Top

by dvdcartoonz
$22
Description

Trunks là đât và Saiyan lai con trai của Bulma và Vegeta , và anh trai của Bulla . Mai is Emperor Pilaf's female minion. She always works with Shu and, although she is intelligent, the two of them always manage to fail their objectives. She is a beautiful, calculating enemy who always resorts to weaponry and technology; her serious tone is a foil to Shu's comic personality.

Tags: agent-mai, dragonball, manga, super-saiyan, dragonball-z

Trunks and mai Tank Top

by Woodworking
$22
Main Tag

Tags: artsy, kawaii, art, manga

Hello Manga Trunks Tank Top

by ADCArtAttack
$22
Description

Z Fighter Trunks!

Tags: dragonball, saiyan, bulma, dragonball-z, ssj

Z Fighter Trunks Tank Top

by Rikudou
$22

Tags: dbz, vegeta, saiyan, goku, dragonball

Cosmic Trunks Tank Top

by MShannon55
$22
Main Tag

Tags: come-with-me, if-you-want-to-lift, trunks, terminator, dragon-ball

Trunks Terminator Tank Top

by VermillionEd
$22
Description

Training to go super saiyan - Trunks

Tags: goku, capsule-corp, corp, ssj, piccolo

Tags: keep-calm, keep-calm-parody, dwayne-the-rock-johnson, the-rock, dwayne-johnson

Tags: goku, trunks, samiel, da-vinci, leonardo-da-vinci

Tags: goku, future-trunks, super-saiyan, videogames, dragonball

MIRAI TRUNKS Tank Top

by berserk
$22

Tags: cartoon-network, mashup, finn-and-jake, mathematical, parody

Ganesh Trunks Tank Top

by KristynTheHuman
$22

Tags: dbz, goku, saiyan, art, anime

Trunks & Vegeta Tank Top

by Naolito
$22

Tags: capsule-corp, ssj, dragonballz, dragonball-z

Enraged Trunks Tank Top

by jcameronart
$22
Description

Trunks using sword for kill enemy rage saiyan version

Tags: dragonball-z, gohan, saiyan, super-saiyan, goku

Main Tag
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: martial-arts-teacher, dragon-ball, martial-artist, time-patrol-goten, xeno-goten

Son Goten Tank Top

by Woodworking
$22
Main Tag
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragon-ball, martial-arts-teacher, martial-artist, time-patrol-goten, xeno-goten

Son Goten Tank Top

by Woodworking
$22
Main Tag
Description

super saiyan goten from dragonball whip

Tags: goten, balls, dragon, dbsuper, dragons

Super Saiyan Goten Whip Tank Top

by PokStorDesign
$22
Main Tag
Description

Back to the future with Capsule Corp.

Tags: future

close
or

Username will also be used as your store name.

or