Each purchase supports an independent artist.

Sort By:

Goten Kids Hoodies

Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragon-ball, martial-arts-teacher, martial-artist, time-patrol-goten, xeno-goten

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragonball, dragon-ball, martial-arts-teacher, xeno-goten, martial-artist

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Goten là con út của Goku và vợ Chi-Chi, biến anh ta thành một con lai của Saiyan và Earthling. Goten là em trai của Gohan và bạn thân của Trunks. Sự xuất hiện của Goten khi còn nhỏ rất giống với cái nhìn thời thơ ấu của Goku, bao gồm cả mái tóc lộn xộn, không râu và khuôn mặt vui tươi. Ông cũng mặc một màu cam tương tựgiđến Goku, trừ đi biểu tượng của Kame cùng với một chiếc áo lót dài tay màu xanh đậm và đôi giày màu đen đào tạo với những lính gác màu xanh đậm trong khu Majin Buu Arc. Goten được biết đến với cái nhìn gần như giống cha mình khi còn nhỏ, đến mức khi Goku gặp Goten lần đầu tiên, anh tuyên bố: "Tôi nghĩ có một ít tôi trốn sau chân Chi-Chi của bạn!" Sự giống nhau này với cha của ông được chỉ ra nhiều lần bởi các nhân vật khác trong suốt series, cũng như trong một số trò chơi điện tử. sự xuất hiện của anh ấy quyết liệt thay đổi khi ông lớn lên, vào cuối tóc Dragon Ball Z. Goten đã tăng, do đó ông sẽ không bị nhầm lẫn với Goku và được nhìn thấy với một kiểu tóc shaggier như vậy và cũng có thể mặc một Gi cam tương tự như những gì Pan mặc tại Cuộc thi Võ thuật Thế giới.

Tags: son-goten, goku, goten, martial-arts-teacher, dragon-ball

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

goten from dragonball whip

Tags: manga, ball, dragonball-z, balls, dbsuper

Goten Whip Kids Hoodie

by PokStorDesign
$36 $30
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: xeno-goten, martial-arts-teacher, martial-artist, dragon-ball, chi-chi

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears

Tags: chibi-goten, goten-son, chi-chi, saiyan, dragon-ball-super

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Goten is the youngest son of Goku and his wife Chi-Chi, making him a Saiyan and Earthling hybrid. Goten is Gohan's younger brother and Trunks' best friend. Goten's appearance as a child is very similar to Goku's childhood look, including messy, unkempt hair and a playful face. He also wears a similar orange gi to Goku's, minus the kame symbol along with a dark blue long-sleeved undershirt and black training shoes with dark blue shin guards in the Majin Buu Arc. Goten is known for looking almost identical to his father as a child, to the point when Goku first meets Goten he proclaims "I think there is a little me hiding behind your leg Chi-Chi!" This resemblance to his father is pointed out numerous times by other characters throughout the series, as well as in a few video games. His appearance drastically changes as he grows older, towards the end of Dragon Ball Z. Goten's hair grew, so that he would not be mistaken for Goku and is seen with a shaggier hairstyle as such and also wears an orange Gi similar to what Pan wears at the World Martial Arts Tournament.

Tags: dragon-ball-super, saiyan, goten, goku, son-goten

Son Goten Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Goku's second son.

Tags: manga, power, geek, anime, goten

Goten Kids Hoodie

by MegaStore
$36 $30
Description

Dragon Ball Super

Tags: super-saiya-rose, dbz, manga, anime, zamasu

zamasu Kids Hoodie

by muchlutfi
$36 $30

Tags: dragon-ball, goten, majin, dbz, dragonball-z

Description

Dragon Ball Super

Tags: vegito, vegito-blue, dragon-ball-super, potara, super-saiya-rose-zamas

Potara zamas Kids Hoodie

by muchlutfi
$36 $30
Description

super saiyan goten from dragonball whip

Tags: goten, balls, dragon, dbsuper, dragons

Super Saiyan Goten Whip Kids Hoodie

by PokStorDesign
$36 $30
Description

FAther (2) Goku and Goten Father and Son

Tags: dad, love-father, father, carrier, dad-for-daughter

Description

Father (2) Goku and Goten Father and Son

Tags: dad, daddy-amazon, dad-for-daughter, dad-about-daughters, daddy-pink

Tags: pocket, cartoon, dragonballz, trunks, goten

Pocket Saiyan Kids Hoodie

by mimilo
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: ex-gotenks, trunks-and-goten, gotenks-is-born, goten, gotenkusu

Gotenks Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

FUUUU....SION!

Tags: dragon-ball, dragonball, saiyan, super-saiyan, trunks

fusion! Kids Hoodie

by Sanjiko
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: dragonball-z, ex-gotenks, gotenks-is-born, gotenkusu, dragonball

Gotenks Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: goten, trunks, gotenks, ex-gotenks, dragonball

Gotenks Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30

Tags: dragonball, dragonball-z, kamikaze, ghost, attack

Super Ghost Kamikaze Attack Kids Hoodie

by VermillionEd
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: dragonball-z, dragonball, trunks, gohan, gotenks-and-gohan

Gotenks and gohan Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: trunks, dragon-ball, dragonball-z, gotenks, gotenkusu

Gotenks Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: goku, dragon, ball, trunks-and-goten, dragonball

Gotenks Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

The Saiyans have returned...

Tags: dragon-ball, goku, super-saiyan, dragonball, goten

To Victory and Beyond Kids Hoodie

by ShadyEldarwen
$36 $30
Main Tag
Description

Dragonball Roshi Kanji

Tags: dragon-ball-z, vintage, minimal, jdm, space

Dragon Ball Z Master Roshi Kanji Kids Hoodie

by takemetothehospital
$36 $30

Tags: kakarotto, minimalist, hit, ozaru, cartoon

Kamehameha v2 Kids Hoodie

by mimilo
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: dragon-ball, dragonball-z, gohan, trunks-and-goten, dragonball

Gotenks Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30

Tags: trunks, goten, illustration, comics, cartoon

Gotenks Kids Hoodie

by diditpranata
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: ball, dragonball-z, gohan, trunks, dragon

Gotenks Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30
Description

Gotenks (ゴテンクス, Gotenkusu), previously known as Trunkten, is the immensely powerful result of Trunks and Goten successfully using the Fusion Dance, and the first successful fusion dance character to be seen in the Dragon Ball series. He likes to call himself, "The Hero of Justice".

Tags: dragonball, ex-gotenks, goten, trunks-and-goten, dragon

Gotenks Kids Hoodie

by Woodworking
$36 $30

Tags: dragon-ball-z, dragon-ball, dragonball, dragonball-z, goku

Dragon Ball Z Saiyans Kids Hoodie

by SSGoshin4
$36 $30

Tags: goten, trunks, gohan, goku, dbz

Sacrifice Kids Hoodie

by Shankie
$36 $30
Description

Z Fighter Gohan!

Tags: saiyan, gotenks, ssj, piccolo, goten

Z Fighter Gohan Kids Hoodie

by Rikudou
$36 $30

Tags: dragon-ball, trunks, goten, majin, dbz

Saiyan Spirit Kids Hoodie

by Shankie
$36 $30
Description

Saiyan Pride!

Tags: goku, saiyan, dragonball-z, dragonball, super-saiyan

Saiyan Pride Kids Hoodie

by Rikudou
$36 $30
close
or

Username will also be used as your store name.

or