Each purchase supports an independent artist.

Sort By:

Sabo Kids Hoodies

Main Tag
Description

Sabo is the Revolutionary Army's chief of staff, recognized as the "No. 2" of the entire organization, ranking directly under Monkey D. Dragon himself.[2] Next to being the sworn brother of Monkey D. Luffy and Portgas D. Ace, he is of noble descent, the son of Outlook III, as well as via his parents the adopted brother of Stelly, the current king of the Goa Kingdom, whom Sabo has never recognized as such.

Tags: pirates, one-piece, sabo, goa-kingdom, mera-mera-no-mi

Sabo Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Main Tag
Description

Sabo is the Revolutionary Army's chief of staff, recognized as the "No. 2" of the entire organization, ranking directly under Monkey D. Dragon himself.[2] Next to being the sworn brother of Monkey D. Luffy and Portgas D. Ace, he is of noble descent, the son of Outlook III, as well as via his parents the adopted brother of Stelly, the current king of the Goa Kingdom, whom Sabo has never recognized as such.

Tags: piece, junko-takeuchi, mera-mera-no-mi, revolutionary-army, sabo

Sabo Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Main Tag
Description

One Piece Revolution Army

Tags: manga, ace, luffy, one-piece, sabo-one-piece

Sabo Kids Hoodie

by muchlutfi
$36
Main Tag
Description

Sabo is the Revolutionary Army's chief of staff, recognized as the "No. 2" of the entire organization, ranking directly under Monkey D. Dragon himself.[2] Next to being the sworn brother of Monkey D. Luffy and Portgas D. Ace, he is of noble descent, the son of Outlook III, as well as via his parents the adopted brother of Stelly, the current king of the Goa Kingdom, whom Sabo has never recognized as such.

Tags: one-piece, sabo, chief-of-staff, revolutionary-army, goa-kingdom

Sabo Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Main Tag

Tags: ace, lufy, one piece

Main Tag
Description

Sabo is the Revolutionary Army's chief of staff, recognized as the "No. 2" of the entire organization, ranking directly under Monkey D. Dragon himself.[2] Next to being the sworn brother of Monkey D. Luffy and Portgas D. Ace, he is of noble descent, the son of Outlook III, as well as via his parents the adopted brother of Stelly, the current king of the Goa Kingdom, whom Sabo has never recognized as such.

Tags: mera-mera-no-mi, revolutionary-army, junko-takeuchi, chief-of-staff, pirates

Sabo Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Main Tag
Description

Sabo is the Revolutionary Army's chief of staff, recognized as the "No. 2" of the entire organization, ranking directly under Monkey D. Dragon himself.[2] Next to being the sworn brother of Monkey D. Luffy and Portgas D. Ace, he is of noble descent, the son of Outlook III, as well as via his parents the adopted brother of Stelly, the current king of the Goa Kingdom, whom Sabo has never recognized as such.

Tags: one-piece, sabo, mera-mera-no-mi, junko-takeuchi, goa-kingdom

Sabo Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Description

Sabo one piece

Tags: glow, black, piece, one, manga

Sabo Kids Hoodie

by siriusreno
$36
Description

Hope u like it.

Tags: one-piece-shirt, straw-hat-pirates, shichibukai, trafalgar, brook

Description

A great journey begins

Tags: one-piece, rufy, gold, roger, straw-hat

The Will of the D. Kids Hoodie

by Valentinaocchiblu
$36
Main Tag
Description

Back by popular demand, My two Flash designs merged into one since people had such a hard time choosing! Best of both worlds in a playing card style frame featuring both speedsters in racing around the boarder.

Tags: playing-card, reverse flash, reverse, dc-comic, zoom

Tags: nami, bo, sai, marimo, straw-hat-pirates

Rage! Kids Hoodie

by cromarlimo
$36
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: toms-workers, sea-kings, franky-family, ninja-pirate-mink-samurai-alliance, pirate

Franky Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Main Tag
Description

Two human hands with aces in sleeve and playing cards falling. End of game.

Tags: gambling, flush, gamble, four, diamond

aces in sleeve Kids Hoodie

by psychoshadow
$36 $30
Description

ZORO THE HERO

Tags: one-piece, luffy, zoro, one-piece-anime, monkey-d-luffy

ZORO Kids Hoodie

by cungtudaeast
$36
Description

Katakuri

Tags: sichibukai, yonkou, zoro, mugiwara, luffy

Katakuri Kids Hoodie

by daromatees
$36
Description

one piece

Tags: straw-hat-pirates, roronoa-zoro, nico-robin, monkey-d-luffy, zoro

Cyborg Franky Kids Hoodie

by muchlutfi
$36
Description

one piece Crew Straw Hat pirates

Tags: mugiwara, new-year, christmas-sweater, christmas-present, christmas-gifts

usop Kids Hoodie

by muchlutfi
$36
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: toms-workers, franky-family, ninja-pirate-mink-samurai-alliance, sea-kings, pirate

Franky Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Description

In Oda We Trust

Tags: best-seller, comic, straw-hat-pirates, monkey-d-luffy, eichiro-oda

In Oda We Trust Kids Hoodie

by daromatees
$36
Main Tag
Description

ABOUT K O S M O S O R I G I N S The passion for art fused to the constant search for a unique style. the art that you wear. in step with your dreams. EXPANDING THE INFINITY.

Tags: hearts, kosmosorigins, aceofhearts

Ace of hearts one Kids Hoodie

by KosmosOrigins
$36
Description

Shanks Chibi

Tags: mugiwara, manga, usopp, monkey-d-luffy, franky

Shanks Chibi Kids Hoodie

by daromatees
$36
Description

"God" Usopp is a pirate and is the sniper of the Straw Hat Pirates, and the former captain of the Usopp Pirates. When Usopp was first introduced, he was often (comically) labeled as the "Liar" of the Straw Hat Pirates, due to the "Uso" in his name meaning "lie" or "falsehood" . He was born in Syrup Village, and was first mentioned by Yasopp, his father.

Tags: falsehood, captain, pirate, straw-hat-grand-fleet, sniper

Usopp Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Description

Tên thật của Franky là Cutty Flam. Ông sinh ra ở South Blue. Khi còn trẻ, bố mẹ anh (những tên cướp biển) đã ném anh ta xuống tàu của họ xuống biển. Sau đó ông được Tom Shipman cứu lấy, người đã làm cho Cutty Flam học việc của mình sau khi nhìn thấy Cutty Flam chế tạo một khẩu pháo ra khỏi phế liệu đang nằm. Học trò của TomIceburgsau đó cho Cutty Flam biệt danh "Franky" vì "Cutty Flam là một cái tên kỳ quái". Franky học đóng tàu từ Tom, nhưng ông đã dành hầu hết thời gian để xây dựng các tàu chiến được thiết kế để săn lùng và đánh bại Sea Kings, mỗi chiếc có tên là "Battle Franky" với một số tương ứng với thứ tự xây dựng. Ông đã từng tuyên bố ông sẽ làm cho con tàu mơ ước của mình với ông như là shipwright mà Tom nói rằng nếu ông có thể làm điều đó chắc chắn ông sẽ vượt qua ông.

Tags: toms-workers, dismantler, franky-family, underworld-boss, ninja-pirate-mink-samurai-alliance

Franky Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Main Tag
Description

A good tee for any space loving blastronaut out there, am I right Jocelyn? Jocelyn? Ace? Astronaut accountants from outer space?

Tags: astronomy, planet, saturn, accountant, astronaut

Saturn Kids Hoodie

by FolkBloke
$36
Main Tag
Description

Portgas D. Ace, born as Gol D. Ace and nicknamed "Fire Fist" Ace, was the adopted older brother of Luffy and Sabo, and son of the late Pirate King, Gol D. Roger and his lover, Portgas D. Rouge. He was adopted by Monkey D. Garp as wished by Roger to him before his birth. Ace was the 2nd division commander of the Whitebeard Pirates and one-time captain of the Spade Pirates.

Tags: fire-fist, whitebeard-pirates, fire-fist-ace, captain, pirate

Portgas D. Ace Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Description

"Thiên Chúa" Usopp là một cướp biển và là tên bắn tỉa của băng Mũ Rơm Mũ Rơm, và cựu thuyền trưởng của Cướp biển Usopp. Khi Usopp được giới thiệu lần đầu tiên, anh thường được gọi là "Liar" của băng Cướp Mũ Rơm, do "Uso" có nghĩa là "nói dối" hoặc "giả dối ". Ông sinh ra ở Syrup Làng, và lần đầu tiên được đề cập bởi Yasopp, cha của ông.

Tags: falsehood, usoppu, captain, pirate, sniper

Usopp Kids Hoodie

by onepiece23
$36
Description

one piece

Tags: monkey-d-luffy, nami, anime, manga, straw-hat-pirates

Nico Robin Kids Hoodie

by muchlutfi
$36
Description

Franky's real name was Cutty Flam. He was born in the South Blue. When he was young his parents (who were pirates) threw him off their ship into the ocean. He was then rescued by the legendary shipwright Tom, who made Cutty Flam his apprentice after seeing Cutty Flam make a cannon out of scrap that was lying about. Tom's other apprentice Iceburg then gave Cutty Flam the nickname "Franky" because "Cutty Flam is a weird name". Franky learned shipbuilding from Tom, but he spent most of his time constructing warships designed to hunt and defeat Sea Kings, each one named "Battle Franky" with a number corresponding to the order of construction. He once proclaimed he would make his own dream ship with him as the shipwright to which Tom said that if he could do that he would definitely surpass him.

Tags: toms-workers, franky-family, ninja-pirate-mink-samurai-alliance, sea-kings, pirate

Franky Kids Hoodie

by onepiece23
$36

Tags: one-piece-shirt, straw-hat-pirates, shichibukai, trafalgar, brook

Baby trafalgar Law Kids Hoodie

by SirTeealot
$36

Tags: one-piece-shirt, straw-hat-pirates, shichibukai, trafalgar, brook

Baby trafalgar Law Kids Hoodie

by SirTeealot
$36
Description

Straw Hat Pirates Leader!

Tags: straw-hat-pirates, cool, nerd, cute, fanart

Description

Franky from One Piece

Tags: anime-shirt, franky, one-piece

Franky Kids Hoodie

by RuiLuis82
$36
Main Tag
Description

Keep Calm and Play Poker

Tags: joker, texas holdem, hold, fold, poker

Description

ワン・ピース

Tags: paglia, cappello, strawhat, mugiwara, only-one-piece

Description

one piece

Tags: pirate, manga, sogeking, nami, mugiwara

Ussop Kids Hoodie

by muchlutfi
$36
close
or

Username will also be used as your store name.

or